Farmacotherapie Bij Kinderen: Van Kunst Tot Wetenschap = by Mirjam van het Loo, I.van Beusekom, Ingrid Geesink, James P.

By Mirjam van het Loo, I.van Beusekom, Ingrid Geesink, James P. Kahan

Show description

Read or Download Farmacotherapie Bij Kinderen: Van Kunst Tot Wetenschap = Pharmacotherapy in Children: From Art to Science PDF

Similar therapy books

The Self-Hypnosis Diet: Use Your Subconscious Mind to Reach Your Perfect Weight

Better Editon

Renowned hypnosis and wellbeing and fitness specialists Steven and pleasure Gurgevich show the main strong instrument on hand for sustainable weight loss-our unconscious minds. With The Self-Hypnosis vitamin, readers can achieve their excellent weight with confirmed, winning strategies designed to make use of and comprehend the unconscious mind-body connection. during this instructive publication and significant other CD of guided self-hypnosis trancework classes, readers will discover:- tips on how to verify, achieve, and keep your excellent weight in accordance with your personal wishes- easy methods to bring up determination, swap bad consuming styles, and create new and lasting behaviours- the best way to nonetheless have an relaxing, pleasurable love affair with nutrients. As individuals of Dr. Andrew Weil's Integrative medication software, Steven and pleasure Gurgevich have taught millions find out how to use hypnosis to beat the innate demanding situations of food plan. With The Self-Hypnosis vitamin, now to be had in paperback, they supply the "missing ingredient" to any plan for reaching a nutritious diet and lifestyle-and switch that lasts for an entire life.

Psychotherapy for Children and Adolescents: Directions for Research and Practice

What will we desire to find out about psychotherapy and its results? What can we already understand? And what has to be finished to fill the distance? those questions and extra are explored during this completely up-to-date ebook concerning the present prestige and destiny instructions of psychotherapy for kids and young people. It keeps a stability among functional issues and study, reflecting a few of the new ways to little ones that experience seemed long ago ten years.

Neurotraining: Therapeutische Arbeit im kognitiven Bereich mit hirngeschadigten Erwachsenen 3. Auflage (Ergotherapie)

Vielseitig wie kein anderes Übungsprogramm, wird das "Neurotraining" erfolgreich zur Therapie von hirngeschädigten Patienten eingesetzt. Das Buch bietet den direkten Praxis-Einstieg mit klaren Übungsanleitungen und gebrauchsfertigen Arbeitsvorlagen.

Additional info for Farmacotherapie Bij Kinderen: Van Kunst Tot Wetenschap = Pharmacotherapy in Children: From Art to Science

Example text

De lijst met leden van de inhoudelijke commissie is opgenomen in Bijlage A. De inhoudelijke commissie reageerde op de vormgeving van het gehele onderzoek, op conceptversies van het literatuuronderzoek, op de vragenlijst en op de protocollen voor de interviews. Vervolgens werden de resultaten van de interviews met de commissie besproken en werd aan de leden van de commissie gevraagd drie scorelijsten in te vullen. Tenslotte leverde de inhoudelijke commissie commentaar op het conceptrapport. In het onderstaande gaan wij in op de drie scorelijsten die door de leden van de commissie zijn ingevuld.

Personele eisen. Bij het kenniscentrum zouden in ieder geval een kinderarts, een huisarts en een apotheker werkzaam moeten zijn. Verdere invulling van het personeelsbestand zou afhangen van de taken die de organisatie gaat vervullen. Als onderzoeksinitiatieven worden gesteund en/of een database wordt beheerd, is het ook zinvol een researchverpleegkundige in dienst te nemen. De meeste werknemers van het kenniscentrum zouden parttime bij het kenniscentrum werken en parttime in de medische praktijk.

Stichting Lareb heeft dus ervaring met het verzamelen en analyseren van data, tot op heden alleen met betrekking tot bijwerkingen van geneesmiddelen. Het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie (KNMP) die zich richt op dataverzameling en informatievoorziening aan apothekers. a. medicatie- en therapiebewakingsgegevens) en primair is bedoeld voor ziekenhuis- en openbare apotheken. De KNMP is bezig met het opzetten van een controlesysteem voor apothekers; aan de advieskant is de KNMP minder actief.

Download PDF sample

Rated 4.39 of 5 – based on 21 votes